Usbekistan 2021


Khiva - Kyzylkum Wüste - Bukhara - Samarkand - Shakrisabz - Termez - Tashkent