Usbekistan 2021

Khiva - Kyzylkum Wüste - Bukhara - Samarkand - Shakrisabz - Termez - Tashkent